top of page

3

generace
právníků

33+

let v advokacii

PRÁVNÍ SLUŽBY
pro život i podnikání

Právník Kopřivnice

JUDr. Petr Holub
T: 602 734 942

Mgr. Tadeáš Holub 
T: 774 710 073

SPOJTE SE S NÁMI

NEZÁVAZNĚ SE INFORMUJTE NEBO SI HNED SJEDNETE PORADU S ADVOKÁTEM

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S GENERÁLNÍ PRAXÍ
PRAKTICKÁ A SROZUMITELNÁ ŘEŠENÍ
DOKONALÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM ZÁJMŮM
SILNÍ VE VYJEDNÁVÁNÍ, NEKOMPROMISNÍ PŘI VYMÁHÁNÍ

PRÁVNÍ SLUŽBY

DSC_1912-Edit.jpg

JAK TO U NÁS FUNGUJE

PŘIPRAVIT GRAFIKU:
1.  SJEDNÁNÍ OSOBNÍ NEBO ONLINE PORADY S ADVOKÁTEM
2. ÚVODNÍ JEDNÁNÍ S ADVOKÁTEM, PŘEVZETÍ PŘÍPADU A PODKLADŮ OD KLIENTA, SJEDNÁNÍ PODMÍNEK SPOLUPRÁCE VČETNĚ ODMĚNY
3. POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ SLUŽBY A VYŘEŠENÍ PŘÍPADU
4. VYÚČTOVÁNÍ ODMĚNY A UKONČENÍ SPOLUPRÁCE

 
SMLOUVY
NEMOVITOSTI
VYMAHÁNÍ POHLEDÁVEK
OBHAJOBY
ÚSCHOVY
ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍCH
ROZVODY MANŽELSTVÍ
INSOLVENCE
ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI
GDPR
OCHRANNÉ ZNÁMKY
SVJ A DRUŽSTVA
VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU
SPORY

OBČANSKÉ
PRÁVO

DĚDICKÉ PRÁVO
NEMOVITOSTI
SMLOUVY
ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍCH
ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN
SPORY
VYMAHÁNÍ POHLEDÁVEK
SOUSEDSKÉ SPORY
SVJ A DRUŽSTVA
VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTIOTVÍ
 • Ochrana osobnosti

 • Ochrana vlastnického práva

 • Vypořádání spoluvlastnictví a spory spoluvlastníků

 • Sousedské spory

 • Věcná břemena a služebnosti
 • Dědické právo

 • Příprava a revize smlouvy

 • Právní služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a družstva

 • Vymáhaní pohledávek, dluhů

 • Reklamace a uplatnění práv z vad

 • Převod nemovitosti a úschova kupní ceny

 • Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení (dopravní nehody)

 • Právní poradenství pro spolky, nadace, nadační fondy a svěřenecké fondy (zakládání, správa)

 • Řešení sporů (mediace),

 • Příprava právních stanovisek

 • Porada s advokátem (právníkem)

 • Zastoupení advokátem (právníkem) v soudním řízení, vedení soudního sporu (litigace)

RODINNÉ
PRÁVO

ROZVOD MANŽELSTVÍ
VYPOŘÁDÁNÍ SJM
ROZCHOD PARTNERŮ
PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA
ZASTUPOVÁNÍ V OPATROVNICKÝCH ŘÍZENÍCH
SPORY O DĚTI
VÝŽIVNÉ
SPORY A DOHODY RODIČŮ
 • Rozvod manželství (rozvod dohodu, sporný rozvod) - příprava potřebných listin (rozvodové papíry)

 • Rozchod partnerů/druhů

 • Vypořádání společného jmění manželů (SJM), vypořádání společného majetku a závazků partnerů

 • Úpravy manželského majetkového režimu (zrušení SJM)

 • Předmanželská smlouva

 • Výživné mezi manžely (výživné manželky)

 • Opatrovnická agenda, dohoda rodičů o péči, styku a výživném k dítěti

 • Opatrovnické spory (o děti, péči, styk, výživné),

 • Mimosoudní a soudní úprava poměrů mezi rodiči a dětmi

 • Výživné dítěte – zajištění zvýšení/snížení/placení výživného

OBCHODNÍ
PRÁVO

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO PODNIKATELE
OBCHODNÍ SMLOUVY A VOP
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
GDPR
ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍCH
 • Komplexní právní servis pro podnikatele

 • Příprava a revize obchodních smluv (rámcová kupní smlouva, mandátní smlouva, smlouva o dílo, licenční smlouva, smlouvy s dodavateli, smlouvy se zákazníky)

 • Příprava a revize obchodních podmínek

 • Vymáhání pohledávek a dluhů (exekuce, přihláška pohledávky do
  insolvenčního řízení)

 • Prodej – postoupení pohledávek

 • Zakládání a správa společností (spol. s. r. o., družstva) včetně provádění změn a podpory při jejich správě

 • Svolání a organizace valné hromady

 • Smlouva o výkonu funkce

 • Prodej společnosti, fúze a akvizice (sloučení, rozdělení společnosti)

 • Restrukturalizace a likvidace společnosti

 • Spotřebitelské právo, GDPR, AML poradenství

 • Právní poradenství pro bytová družstva a SVJ

 • Příprava právního stanoviska

 • Porada s advokátem (právníkem)

 • Řešení obchodních sporů (mediace)

 • Zastoupení advokátem v soudním řízení, vedení soudního sporu (litigace)

TRESTNÍ
PRÁVO

OBHAJOBA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
VYMÁHÁNÍ ŠKODY
ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH
DOPRAVNÍ NEHODY
ZKUŠENÝ OBHÁJCE
 • Obhajoba a obrana obviněného (obžalovaného) v trestním řízení

 • Obhajoba a obrana vazebně stíhané osoby (vazba), Stížnost proti rozhodnutí o vzetí do vazby, návrh na propuštění z vazby

 • Obhajoba vedená zkušeným obhájcem – advokátem

 • Obhájce řidičů – dopravní nehody

 • Odpor proti trestnímu příkazu

 • Vyjednání dohody o vině a trestu

 • Vyjednání podmíněného zastavení trestního stíhání

 • Návrh na bezplatnou obhajobu – právní služba hrazená státem, ex offo

 • Návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu

 • Zastupování poškozených a obětí trestné činnosti v řízení

 • Uplatnění nároku na náhradu škody

OBČANSKÉ
PRÁVO

RODINNÉ
PRÁVO

OBCHODNÍ
PRÁVO

VÍCE

TRESTNÍ
PRÁVO

VÍCE

REFERENCE

Holub a Holub advokáti logo horizontal

JUDr. Petr Holub | advokát

sídlo Tyršova 504/5, 742 21 Kopřivnice

IČO: 66216044, DIČ: 6703191198

ev. č. ČAK 03057

bankovní spojení: č. ú. 9438930297/0100

DS: p8w3nta

Mgr. Tadeáš Holub | advokát

sídlo Tyršova 504/5, 742 21 Kopřivnice

IČO: 07072660, DIČ: 9109206249

ev. č. ČAK 19369

bankovní spojení: č. ú. 123-2722280277/0100

DS: rmamy36

Contact
bottom of page